Reklamační řád

Zboží, které chcete reklamovat, zasílejte výhradně poštou na naši fakturační adresu:

GEMMA
Aneta Dvořáková
Veselka 154/30
664 41 Troubsko

q

Gemmaservis na Nových sadech 24 reklamace nevyřizuje!
To platí i pro zboží, jehož platba byla provedena osobním odběrem v Gemmaservise na Nových sadech 24.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem eshop@gemmasport.cz nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Zboží, které chcete reklamovat, zasílejte výhradně poštou na naši fakturační adresu GEMMA; Havlíčkova 70; 60200 Brno. Gemmaservis na Nových sadech 24 reklamace nevzřizuje! To platí i pro zboží zakoupené osobním odběrem v Gemmaservise na Nových sadech 24.

Záruka vrácení peněz

Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou Vám neprodleně zpět zaslány peníze.

Podmínky vrácení peněz

Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje (včetně informačních visaček).

Zákazník musí vrácené zboží odeslat do 14 dnů od jeho obdržení.

Jsou vráceny peníze za zboží včetně poštovného a balného. Poštovné a balné za zaslání zboží zpět je hrazeno zákazníkem. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato.